Banku peļņa 2015. gadā virs 400 miljoniem eiro

By | March 8, 2016

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto informāciju, 2015. gadā Latvijā reģistrētās komercbankas un ārvalstu banku filiāles nopelnīja 416 miljonus eiro, kas ir par 105 miloniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Lauvas tiesu no peļņas guva 15 Latvijasbankas un 5 ārvalstu banku filiāles, kas kopā nopelnīja 426,9 milonus eiro. Atšķirīgie skaitļi ar ievadā minētajiem ir skaidrojami ar atsevišķu komercbanku zaudējumiem 2015. gadā. Šobrīd banku sektora kapitāla atdeve jeb ROE tiek vērtēta kā 12,5%, kas ir par 1,4% vairāk nekā gadu iepriekš. 

Tostarp 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles, kuru aktīvi veidoja ap 96% no banku sektora aktīviem, 2015. gadā kopumā guva 426.9 milj. eiro lielu peļņu. Pārskata gada laikā pelnītspēja uzlabojās un banku sektora kapitāla atdeves rādītājs (ROE) decembra beigās sasniedza 12,5% (2014. gada beigās – 11,1%).

Kuras bankas pelna visvairāk ?

2015. gadā Latvijā visvairāk nopelnīja Swedbank – 130,6 miljoni eiro, Rietumu banka – 74,2 miljoni eiro, ABLV Bank – 69,04 miljoni eiro, SEB – 31,4 miljoni eiro, Citadele – 19,54 miljoni eiro, ExpoBank – 14,27 miljoni eiro, DNB – 11,75 miljoni eiro, Baltikums – 10,4 miljoni eiro, PrivatBank – 8,8 miljoni eiro, Norvik Banka – 5,9 miljoni eiro,

Banku ienākumu palielinājums skaidrojams ar lielākiem ienākumiem no procentiem (+8%). Paralēli samazinājās izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem par 20%. Salīdzinoši lielu daļu no komercbanku ienākumiem veidoja nerezidentu noguldījumu apkalpošana.