Nefinanšu investīcijas uzņēmumos Latvijā

By | March 3, 2016

Latvijā izveidotie uzņēmumi ik gadu saražo daudzus miljardus eiro vērtus produktus, līdz ar to nevar apgalvot, ka Latvijā nekas nenotiek un Latvijā nekas netiek ražots. Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi datus par laika posmu no 2012. līdz 2014. gadm par nefinanšu investīcijām uzņēmumos Latvijā (pa darbības jomām). Lasiet un skatieties, kurās jomās ir vērts strādāt, kur ir nauda un, kur investīcijas.

NEFINANŠU INVESTĪCIJAS PA DARBĪBAS VEIDIEM (milj. Eiro)
2012 2013 2014
PAVISAM 4 803.7 4 578.8 4 762.4
(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 336.3 344.9 293.6
(B+C+D+E) Rūpniecība – pavisam 1 382.7 1 097.2 1 185.1
(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 39.6 47.7 31.9
(C) Apstrādes rūpniecība 642.7 446.1 652.3
(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 548.7 433.2 372.7
(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 151.8 170.1 128.2
(F) Būvniecība 142.2 150.9 158.5
(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 365.5 326.1 346.9
(H) Transports un uzglabāšana 754.8 713.1 767.5
(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 42.6 63.4 56.1
(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 156.6 158.0 183.9
(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 64.7 62.2 49.4
(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu 539.2 588.4 582.9
(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 90.4 76.2 90.2
(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 96.3 103.3 90.6
(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 569.2 608.3 578.4
(P) Izglītība 102.3 91.4 132.5
(Q) Veselība un sociālā aprūpe 113.2 118.6 163.9
(R) Māksla, izklaide un atpūta 39.1 68.6 71.5
(S) Citi pakalpojumi 8.4 8.4 11.3

Avots: CSP.lv