Pieaug vidējās pensijas apmērs

Saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informācija 2015. gadā vidējā pensija, kas piešķirta no jauna bija 306,81 eur. Salīdzinot ar gadu iepriekš tas bija par 27,84 eiro vairāk. Dzirdot šādu apgalvojumu, jāņem gan vērā, ka vidējās – jaunās pensijas apmēru gada griezumā var palielināt atsevišķu indivīdu saņemtās superpensijas. Vērts arī atzīmēt, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ik gadu… »

Mikro kreditēšanas tirgus Latvijā

Eiropas austrumu pierobežas valstu, sevišķi Baltijas un Latvijas iedzīvotāji jau tradicionāli izcēlušies ar dažādām inovācijām. Viena no jomām, kuras attīstību var labi novērtēt tikai salīdzinājumā ar vecajām Eiropas valstīm ir internetbanku un mikro kreditēšanas tirgus atšķirības. Latvijā jebkuram, kas ir kādas bankas klients ir iespēja pašam veikt maksājumus no savas internetbankas, pieteikties aizdevumam, apdrošināšanai, pensijai, ieguldīt akcijās. Tas… »

Banku peļņa 2015. gadā virs 400 miljoniem eiro

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto informāciju, 2015. gadā Latvijā reģistrētās komercbankas un ārvalstu banku filiāles nopelnīja 416 miljonus eiro, kas ir par 105 miloniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Lauvas tiesu no peļņas guva 15 Latvijasbankas un 5 ārvalstu banku filiāles, kas kopā nopelnīja 426,9 milonus eiro. Atšķirīgie skaitļi ar ievadā minētajiem ir skaidrojami ar… »

Nefinanšu investīcijas uzņēmumos Latvijā

Latvijā izveidotie uzņēmumi ik gadu saražo daudzus miljardus eiro vērtus produktus, līdz ar to nevar apgalvot, ka Latvijā nekas nenotiek un Latvijā nekas netiek ražots. Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi datus par laika posmu no 2012. līdz 2014. gadm par nefinanšu investīcijām uzņēmumos Latvijā (pa darbības jomām). Lasiet un skatieties, kurās jomās ir vērts strādāt, kur ir nauda… »

Kā kļūt bagātam Latvijā ?

Ļoti liela varbūtība,ka ikkatrs Latvijas iedzīvotājs vismaz reizi dzīvē ir vēlējies kļūt bagāts. Daži piedzimst bagāti un par to nedomā. Citi kļūst bagāti, nopērkot loterejas biļeti, bet tādi ir ļoti maz. Visi pārējie ir spiesti nopelnīt ar savu darbu, zināšanām vai viltību. Pēc PSRS sabrukuma mēs pamodāmies jaunā situācijā, jaunā režīmā, kur režīms vairs nepiedāvā darbu, bet katram… »